แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.1

249

次試玩

4.0

顆星

下載
แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.1 แยกเป็นบท โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้น้องๆ ได้ฝึกทำเพื่อพัฒนาทักษะ และเพื่อเป็นการทบทวน และเตรียมตัวสอบ โดยหวังเป็นอย่างว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆทุกคน ทั้งนี้หากมีอะไรผิดพลาดให้แจ้งมาทางเมล์เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะ

類似的 Apps

32 次試玩

คณิตคิดเร็ว ป.1

Free


61 次試玩

ภาษาไทย ป.1 (ฝึกอ่าน ป.1 )

Free


42 次試玩

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.1

Free


176 次試玩

แบบฝึกหัด สุขศึกษา และพละ ป.1

Free


127 次試玩

แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.1

Free


123 次試玩

แบบฝึกหัด ศิลปะ ป.1

Free


46 次試玩

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1

Free


116 次試玩

ภาษาอังกฤษ ป.1 มีเสียงอ่าน

Free


27 次試玩

แบบทดสอบเด็ก ป.1(ข้อสอบประถม1)

Free


23 次試玩

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.6

Free


31 次試玩

มานี มานะ ป.1

Free


19 次試玩

แบบทดสอบภาษาไทย ป.1

Free


22 次試玩

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.3

Free


6 次試玩

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.4

Free


8 次試玩

แบบฝึกหัด การงานฯและเทคโนฯ ป.1

Free


51 次試玩

แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.1

Free


25 次試玩

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.5

Free


1 次試玩

ข้อสอบ ป.2

Free


5 次試玩

Learning english for kids

Free


開發商的其他 Apps

0 次試玩

CMU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Free


0 次試玩

Kid Brain Game (Vol.2)

Free


176 次試玩

แบบฝึกหัด สุขศึกษา และพละ ป.1

Free


128 次試玩

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.3

Free


0 次試玩

RBAC มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

Free


0 次試玩

Kid Brain Game (Vol.1)

Free


123 次試玩

แบบฝึกหัด ศิลปะ ป.1

Free


0 次試玩

RU มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Free


19 次試玩

แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.5

Free


0 次試玩

SWU มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Free


42 次試玩

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.1

Free


5 次試玩

SPU มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Free


0 次試玩

Toon Paint Coloring Pages V.6

Free


51 次試玩

แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.1

Free


4 次試玩

UP มหาวิทยาลัยพะเยา

Free


10 次試玩

แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.6

Free


8 次試玩

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.6

Free


9 次試玩

แบบฝึกหัด สุขศึกษา และพละ ป.3

Free


1 次試玩

Toon Paint Coloring Pages V.14

Free


3 次試玩

แบบฝึกหัด สุขศึกษา และพละ ป.4

Free


แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.1 - 更多資訊

開發者

Aommysoft

版本

1.0

價格

Free

分類

教育

更新時間

03月 17, 2017

APP 市集

google

App 作業系統

Android

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.1 - 標籤