แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.6

571

次試玩

3.9

顆星

下載
แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.6 แยกเป็นบท โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ให้น้องๆ ได้ฝึกทำเพื่อพัฒนาทักษะ และเพื่อเป็นการทบทวน และเตรียมตัวสอบ โดยหวังเป็นอย่างว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆทุกคน ทั้งนี้หากมีอะไรผิดพลาดให้แจ้งมาทางเมล์เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปค่ะ

類似的 Apps

17 次試玩

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.6

Free


21 次試玩

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.6

Free


23 次試玩

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.6

Free


11 次試玩

แบบทดสอบเด็กป.6 (ข้อสอบประถม6)

Free


7 次試玩

แนวข้อสอบ

Free


2 次試玩

แบบฝึกหัด ศิลปะ ป.6

Free


22 次試玩

แบบฝึกหัด สุขศึกษา และพละ ป.6

Free


4 次試玩

แบบฝึกหัด การงานฯและเทคโนฯ ป.6

Free


10 次試玩

คณิตคิดเร็ว ป.6

Free


10 次試玩

แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.6

Free


1 次試玩

ข้อสอบ ป.2

Free


29 次試玩

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.5

Free


97 次試玩

แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.3

Free


30 次試玩

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.5

Free


19 次試玩

แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.5

Free


開發商的其他 Apps

176 次試玩

แบบฝึกหัด สุขศึกษา และพละ ป.1

Free


128 次試玩

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.3

Free


123 次試玩

แบบฝึกหัด ศิลปะ ป.1

Free


19 次試玩

แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.5

Free


42 次試玩

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.1

Free


51 次試玩

แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.1

Free


10 次試玩

แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.6

Free


9 次試玩

แบบฝึกหัด สุขศึกษา และพละ ป.3

Free


3 次試玩

แบบฝึกหัด สุขศึกษา และพละ ป.4

Free


6 次試玩

แบบฝึกหัด สุขศึกษา และพละ ป.5

Free


12 次試玩

แบบฝึกหัด พระพุทธศาสนา ป.3

Free


45 次試玩

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.2

Free


46 次試玩

แบบฝึกหัด คณิตศาสตร์ ป.1

Free


29 次試玩

แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป.5

Free


23 次試玩

แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป.6

Free


30 次試玩

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.5

Free


97 次試玩

แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.3

Free


8 次試玩

แบบฝึกหัด การงานฯและเทคโนฯ ป.1

Free


1 次試玩

แบบฝึกหัด การงานฯและเทคโนฯ ป.3

Free


แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.6 - 更多資訊

開發者

Aommysoft

版本

1.0

價格

Free

分類

教育

更新時間

01月 18, 2018

APP 市集

google

App 作業系統

Android

แบบฝึกหัด ประวัติศาสตร์ ป.6 - 標籤